Resmi Gazete'de bugün (31 Ağustos 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (31 Ağustos 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 31 Ağustos 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 31 Ağustos 2022 tarihli ve 31939 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelge gibi kararları yayımlamaya devam ediyor. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?

31 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER


- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/25)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Üst Alt