Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı, mahkemelerde davaları süren veya dava açacak olan kişilerin gündemin yer alıyor. 20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatilin hangi gün sona ereceği merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte 2022 yılı adli tatil tarihleri.

Her yıl Temmuz ayında başlayan adli taril bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başladı. Mahkemelerde davaları süren veya hukuki işlem başlatacak birçok kişi, adli tatilin biteceği tarih için gün sayıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte 2022 yılı adli tatil tarihleri.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil tarihleri, her yıl aynı tarihlerde düzenleniyor. Bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatilin bugün son günü. Yani adli tatil 1 Eylül 2022 itibariyle sona erecek.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.
y68u8NxCYkqyDIXHuts4OQ.jpg
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.

10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler,

Adli tatilde, bu işlemlerin dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Öte yandan tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
 
Üst Alt